Dobrodziejstwo za pośrednictwem łącza internetowego

W warszawskim Centrum Kongresowym zakończyła się niedawno konferencja naukowa, poświęcona wpływowi Internetu na życie osób starszych i chorych. Organizatorem tego spotkania było Światowe Stowarzyszenie Zdrowia, czyli organizacja międzynarodowa, skupiająca dwieście trzydzieści organizacji zajmujących się pomaganiem takim osobom. Podczas inauguracji otwarcia konferencji, prezes Stowarzyszenia powiedział, że według niego wynalazek Internetu jest jednym z największych osiągnięć dla osób, pozostających w kręgu zainteresowania Stowarzyszenia. Są to najczęściej osoby niedołężne i niesamodzielne, wobec czego zależne w większym lub mniejszym stopniu od pomocy innych. Dostęp do Internetu nie tylko gwarantuje im na przykład dostęp do lekarza czy możliwość wezwania pomocy, ale przeciwdziała wykluczeniu takich osób ze społeczności. Komputer ze stałym łączem może być wspaniałą formą zastępczą poznawania świata i wyjścia w przenośni do innych ludzi. Jest to szczególnie ważne, gdyż zamknięcie długotrwałe w czterech ścianach czy szpitalach albo zakładach opieki, doprowadza najczęściej do depresji i apatii, co z kolei ma negatywny wpływ na sam proces rehabilitacji i zdrowienia. Pozostali uczestnicy konferencji podzielili tą opinię i na ponad trzydziestu osób, jakie przemawiały, nikt nie był odmiennego zdania. Pozostaje się z tą opinią tylko zgodzić, bowiem dziś mało kto wyobraża sobie życie bez internetu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.